Kitap Açıklaması :

Modüler Piramit Sistemi nde pratik yöntem ile teorik yöntem örtüşmüştür. Genellikle uygulamaya geçirilmeyen ve ihmal edilen amaç ve davranışlar sorular ile ifade edilmiştir. Bu bağlamda Modüler Piramit Sisteminde her KÖŞETAŞI bir davranışın soru biçimde yazılmasıdır. Köşetaşı, bir piramitin köşesindeki taş gibi düşünülmüştür bu taş belirlenmiş olan yere konulduktan sonra aynı sıraya ait taşlar kolayca yerleştirilebilecektir köşetaşı, AÇIKLAMALI ÇÖZÜM ile anlatıldıktan sonra

verilen 6 alıştırma sorusu kolayca çözülebilecektir. MPS Matematik kitaplarımız yeni sınav sistemi ve yeni lise müfredatına

göre düzenlenmiştir.
İÇİNDEKİLER
1. Doğal Sayılar ve Tamsayılarda Dört İşlem
2. Rasyonel Sayılar
3. Denklem ve Eşitsizlikler
4. Mutlak Değer
5. Basamak Kavramı
6. Taban Aritmetiği
7. Asal Çarpan ve Tam Bölen Sayısı
8. Bölünebilme Kuralları
9. OBEB ve OKEK
10. Faktöriyel Kavramı
11. Üslü Sayılar
12. Köklü Sayılar
13. Oran – Orantı Ortalamalar Karma Testler